સરળ ભાષામાં Gujrati Barakhadi કેવી રીતે શીખવી. ગુજરાતી બારાખડી (ચાર્ટ + પીડીએફ + વર્કશીટ્સ + ચિત્રો)

ગુજરાતી બારાખડી

Gujrati Barakhadi: આજકાલ, કોઈપણ ભાષા શીખવા માટે આપણા માટે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે બારાખડી, વ્યંજન અને સ્વરોના સંયોજનથી બનેલા અક્ષરોને બારાખડી કહેવામાં આવે છે. જેમાં A થી G સુધીના …

Read more